Desktop - 2.png
Deshe Full Logo.png
לוגו אינטראקטיב ישראל לבן.png

כשטכנולוגיה פוגשת את שוק ההון!

 

למי שמשקיע בחברות יש חשיבות רבה למידע ולמספרים ובעבר בשביל למצוא נתון מסויים על חברה היה צורך לחקור עמוק בתוך דוחות החברה.

 

חברת דשא אנליטיקס מייצרת לכם דוח אנליסטים ברמה הגבוהה ביותר בתוך מספר שניות! 

 

הצטרפו אלינו לוובינר עם מייסד דשא אנליטיקס - דור אליגולא 

ביום חמישי 17.11 בשעה 18:00

אשר יסביר לנו כיצד:

- להנפיק דוח בתור מספר שניות 

- מהם הנתונים המוצגים בדוח 

- איזה מידע ניתן להפיק מהדוח 

- וכיצד הדוח מסייע לנו בקבלת ההחלטות

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב שירותי בורסה בע"מ (להלן: "אינטראקטיב ישראל") מציעה לכלל לקוחותיה שירות הנפקת דוחות אנליזה המופקים על ידי חברת דשא לאבס בע"מ בע"מ, ח.פ 515918092 (להלן: "חברת דשא") לאלפי חברות נסחרות אשר פועלות בבורסות שונות בעולם, וזאת כחלק מהרחבת השירות המקצועי אותה מעניקה אינטראקטיב ישראל ללקוחותיה. יחד עם זאת יובהר, כי חברת דשא הנה חברה חיצונית לאינטראקטיב ישראל, אינה חברה הקשורה עמה וכל האמור בנתוני האנליזה המופקים על ידי חברת דשא הנם באחריותה הבלעדית וללקוח לא תהנה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בהקשר הנתונים המופקים בדוחות האמורים כלפי אינטרקאטיב ישראל.  כך, ידוע ללקוח, כי בהסכמתו להשתמש בנתוני דוחות האנליזה המופקים על ידי חברת דשא, הוא לוקח על עצמו את מלוא האחריות לשימוש בנתונים אלו, ולא תהנה לו כל טענות ו/או דרישות בעניין זה לאינטראקטיב ישראל ומי מטעמה. יובהר, כי במסגרת פעילות העסקית של אינטראקטיב ישראל, זו מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים, כגון: מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג"ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינם מתאימים לכל אדם. לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, על הלקוח  לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלו ויכולתו לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, על הלקוח לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים. אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל. אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע"י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת: https://www.interactivebrokers.com‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע"י הרשות האמריקאית לני"ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים. אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה. אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי, יועץ השקעות, משווק השקעות או קרן גידור. אינטראקטיב ברוקרס אינו מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע"י הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברה בקרן לפיצויי משקיעים.

Group 4010 1.png