hot logo.png
Vector 1.png

הטבה בלעדית למצטרפים

hot logo.png
Ellipse 1.png

למימוש ההטבה השאירו לנו פרטים ותהנו מהטבה ייחודית של 15% הנחה על מגוון הקורסים של מרכז הלימוד

לוגו מרכז לימוד.png

קצת עלינו

מרכז הלימוד אינטראקטיב ישראל הינו מרכז הכשרה מקצועי

ללימודי מסחר והשקעות בשוק ההון
במרכז הלימוד מגוון רחב של הכשרות והדרכות המיועדות לאלו הרוצים ללמוד בצורה מקצועית את הנושאים החשובים ביותר של עולם ההשקעות והמסחר בשוק ההון,
תוך כדי דחיפה של גבולות הידע ומיצוי הפוטנציאל האישי שלהם בתחום.

אינטראקטיב ישראל הינה צומת מרכזית לאנשי המקצוע הבכירים ביותר בשוק ההון והמסחר הפיננסי בשאיפה לתת לך את הידע וההכוונה הטובים, העדכניים והשלמים ביותר.

העברת מידע: חבר המועדון מאשר לספק השירותים הפיננסיים להעביר למועדון את פרטי ההתקשרות שלו עם הספק. המועדון ישתמש בפרטים אלו לצורך בקרת השירות הניתן וכן ולטובת הצעת שירותים נוספים עם תנאים מיטיבים. המועדון מתחייב, בכפוף לכל דין, שלא להעביר פרטים אלו לגורם אחר כלשהו ללא קבלת הסכמת החבר.

 

חבר המועדון מאשר כי קרא והבין את האמור לעיל. חבר המועדון מאשר כי אין ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון  בגין ההתקשרויות שלו עם נותני השירותים בתחום הפיננסי .